Functie gemiddelde ALS

Deze functie GEMIDDELDE.ALS berekent het gemiddelde van een reeks getallen die aan een vooraf bepaalde voorwaarde voldoen.

Schrijfwijze formule

=GEMIDDELDE.ALS(bereik, criteria, [gemiddelde_bereik])

Argumenten

BereikHier voer je het bereik in waarvan je het gemiddelde wilt berekenen.
CriteriaHier voer je in wat de voorwaarde is waar aan moet worden voldaan.
Gemiddelde bereik (optioneel)

Hier voer je de cellen in waarvan je het gemiddelde wilt berekenen. Als je dit leeg laat, dan wordt het gemiddelde berekend van het bereik (dat je hebt ingevuld bij het eerste argument).

Voorbeeld

In een tabel wordt de omzet van een aantal producten bij gehouden.

In dit voorbeeld wil je de gemiddelde omzet berekenen.

formule gemiddelde als excel

Van het product kasten is echter niets verkocht. 

Als de omzet van de kasten wordt meegenomen in de berekening, dan wordt de gemiddelde omzet onevenredig. 

Daarom wordt in dit voorbeeld het gemiddelde zonder 0 berekend. 

Dit houdt in dat we het gemiddelde van een reeks berekenen en dat het criteria is dat de omzet groter dan 0 moet zijn om meegenomen te worden in de berekening.

Kortom: 

Het bereik is B2:B6

Het criteria is: >0 (groter dan 0)

Dit levert het onderstaande resultaat op:

formule gemiddelde als excel

Het gemiddelde van de vooraf bepaalde cellen met een inhoud groter dan 0 is nu berekend met de formule =GEMIDDELDE.ALS(B2:B6;”>0″).

Het criteria moet tussen dubbele aanhalingstekens geschreven worden, omdat het in dit voorbeeld een wiskundig symbool bevat. Als je dit niet doet, geeft Excel een foutmelding:

formule gemiddelde als excel

Wil je meer leren over het werken met formules en functies?

Ik heb een online cursus gemaakt waarin je stap-voor-stap leert hoe formules werken. In deze cursus leer je onder andere 75 veel gebruikte functies. In sommige scenario’s kun je een berekening niet doen met een enkele functie, daarom leer je ook hoe je verschillende functies kunt combineren.