Formules in Excel

Functies en formules in excel

Je kan in Excel een formule schrijven in een cel en vervolgens laat je Excel een bepaalde berekening voor je doen met de gegevens op je werkblad.

Elke formule begint met het is-teken (=), hiermee geef je aan dat er een formule volgt.

Excel heeft veel functies. Functies zijn door Excel vooraf gedefinieerde formules. Door met functies te werken kan je veel tijd besparen. Een functie bestaat uit de functienaam en meestal uit een of meerdere argumenten. 

Hieronder vind je een overzicht met veel gebruikte functies in Excel. Deze lijst zal steeds verder aangevuld worden. Klik op de naam van de functie voor meer uitleg over de desbetreffende functie en de schrijfwijze van de formule.

Functie naamOmschrijvingSchrijfwijze formule
AANTAL.ALSTelt hoevaak aan een criteria wordt voldaanAANTAL.ALS(bereik;criterium)
AFRONDEN NAAR BOVENRond getallen af naar bovenAFRONDEN.NAAR.BOVEN(getal;aantal-decimalen)
ALSBerekening die aan voorwaarden is verbondenALS(logische-test;waarde-als-waar;waarde-als-onwaar)
DATUMVERSCHILBerekent het verschil in jaren, maanden of dagen tussen twee datumsDATUMVERSCHIL(begindatum;einddatum;eenheid)
GEMIDDELDEBerekent het gemiddeldeGEMIDDELDE(getal1;getal2;...)
GEMIDDELDE.ALSBerekent het gemiddelde van een reeks cellen die aan een vooraf bepaald criteria voldoenGEMIDDELDE.ALS(bereik, criteria, [gemiddelde_bereik])
GROOTSTEBerekent de grootste waarde ten opzichte van een gekozen positieGROOTSTE(matrix;k)
HORIZONTAAL ZOEKENZoekt gegevens uit een horizontale tabelHORIZ.ZOEKEN(zoekwaarde;tabelmatrix;rij-index_getal;bereik)
INTEGERRondt een getal naar beneden af naar het dichtstbijzijnde gehele getalINTEGER(getal)
KLEINSTEBerekent de kleinste waarde ten opzichte van een gekozen positieKLEINSTE(matrix;k)
MAXBerekent de hoogste waarde in een reeks getallenMAX(getal1;getal2;…)
MINBerekent de laagste waarde in een reeks getallenMIN(getal1;getal2;…)
NUGeeft de datum en tijd van vandaag weerNU()
SOMTelt getallen en cellen opSOM(getal1;getal2;...)
SOM ALSTelt getallen en cellen op die voldoen aan een bepaalde voorwaardeSOM.ALS(bereik;criterium;optelbereik)
TRANSPONERENWisselt kolommen en cellen van een bepaald bereikTRANSPONEREN(matrix)
VANDAAGGeeft de datum van vandaag weerVANDAAG()
VERTICAAL ZOEKENZoekt gegevens uit een verticale tabelVERT.ZOEKEN(zoekwaarde;tabelmatrix;kolomindex_getal;benaderen)
WEEKNUMMERHaalt het weeknummer voor een datum opWEEKNUMMER(serieel_getal;type_resultaat)