afronden

Getallen afronden naar beneden in Excel

In het vorige artikel heb je kunnen lezen hoe je getallen kunt afronden naar boven. In dit artikel gaan we het tegenovergestelde doen: getallen afronden naar beneden. Dit doen we met de formule: =AFRONDEN.NAAR.BENEDEN(getal; aantal-decimalen) Je wilt bijvoorbeeld het getal 29,4953 afronden naar beneden met 2 getallen achter de komma. De formule wordt dan: =AFRONDEN.NAAR.BENEDEN(29,4953;2) … Lees meer

Getallen afronden naar boven in Excel

In een eerder artikel heb je kunnen lezen hoe je getallen in Excel kunt afronden. Als je die nog niet hebt gelezen, klik dan hier. In dit artikel leg ik je uit hoe je getallen kunt afronden naar boven. Standaard wordt in Excel alles vanaf de 5 achter de komma afgerond naar boven. Het kan … Lees meer

Getallen afronden in Excel (Mac)

In dit artikel ga ik je uitleggen hoe je getallen kunt afronden in Excel op de Mac. Later zal een specifiek artikel worden geschreven voor Windows, al kunnen tot die tijd Window gebruikers dit artikel ook gebruiken. De formules werken namelijk het zelfde. Er zijn meerdere mogelijkheden om getallen af te ronden, ik zal hieronder … Lees meer