Deel 4: Rekenen in Excel

Dit is een gratis cursus voor Excel (2016) op een Windows PC. Gebruik je Excel 2021? klik dan hier voor ongeveer dezelfde les.
Gebruik je Excel voor Mac? Klik dan hier voor dezelfde les maar dan speciaal voor Mac.

Optellen in Excel

Er zijn meerdere methodes om op te tellen in Excel. In deze cursus behandelen we de gemakkelijkste manier.

Stel je wil de inhoud van cel A1 A2 A3 bij elkaar optellen en je wilt het resultaat hiervan weergeven in cel A4

Dan selecteer je cel A4 (zie bovenstaande afbeelding) en typ je het is-teken (=), hierdoor weet Excel dat er een formule volgt.

Daarna klik je een voor een op cel A1, A2 en A3, zodat je de formule =A1+A2+A3 krijgt:

Het voordeel van deze manier van optellen is dat wanneer je de waardes veranderd, bijvoorbeeld cel A2 verander je in 6 in plaats van 4, het antwoord direct wordt aangepast.

Het is ook mogelijk om in cel A4 direct =3+4+5 te typen, echter gaat mijn persoonlijke voorkeur uit naar de eerste methode.

Vermenigvuldigen in Excel

In dit voorbeeld willen we cel A1 vermenigvuldigen met A2. Het antwoord van deze som moet komen te staan in cel A3.

Typ het is-teken (=) in cel A3 en klik vervolgens eerst op cel A1 en daarna op cel A2, zodat je de formule =A1*A2 krijgt:

Gemiddelde berekenen in Excel

Het gemiddelde berekenen in Excel doen we door middel van de volgende formule:

=GEMIDDELDE(getal 1;getal 2; getal 3) (tot maximaal 255 getallen)

of je verwijst door naar de cellen waarvan je het gemiddelde wilt berekenen:

=GEMIDDELDE(A1:A3) (in dit voorbeeld wordt het gemiddelde van de cellen A1 tot en met A3 berekend).

Let er goed op dat je bij de eerste formule tussen de getallen een ; typt en bij de tweede formule tussen de cellen een :

BTW berekenen in Excel

Vooraf is het erg belangrijk om te weten dat de prijs exclusief BTW 100% is.

Je krijgt dan dus het volgende:

Prijs exclusief BTW = 100%
BTW = 21%
Prijs inclusief BTW = 121%

Tenzij je een berekening wilt maken met een BTW percentage van 6%, dan is de prijs inclusief BTW vanzelfsprekend 106%.

Stel je wilt van een computer berekenen hoe hoog de BTW is en hoeveel de prijs inclusief BTW in totaal is.

Je krijgt dan bijvoorbeeld zoiets:

Vermenigvuldig vervolgens de prijs exclusief BTW met het BTW percentage. In dit voorbeeld vul je dan in cel D2 de volgende formule: =B2*C2

Vervolgens tel je de prijs exclusief BTW op met het BTW-bedrag om te prijs inclusief BTW te berekenen.

In dit voorbeeld vul je dus in cel E2 de formule: =B2+D2

Het kan echter ook voorkomen dat je wel de prijs inclusief BTW weet, maar dat je graag de prijs exclusief BTW wilt berekenen.

Kortom, dan is dit je beginsituatie:

Dan vul je bij BTW-bedrag (cel D2) de volgende formule: =(E2/121)*21

Vergeet hier niet de haakjes te gebruiken.

Om de prijs exclusief BTW te berekenen trek je het BTW bedrag van de prijs inclusief BTW af.

In dit voorbeeld vul je dan dus in cel B2 de formule: =E2-D2

Afronden in Excel

Afronden in Excel gaat door middel van de formule:

=AFRONDEN(getal; aantal decimalen)

Stel je wilt het getal 10,42904 afronden op 1 decimalen. Dan gebruik je de volgende formule:

=AFRONDEN(10,42904;1)

Ga naar de volgende les