Deel 4: Rekenen in Excel

Optellen in Excel

Er zijn meerdere methodes om op te tellen in Excel. In deze cursus behandelen we de gemakkelijkste manier.

Stel je wil de inhoud van cel A1 A2 A3 bij elkaar optellen en je wilt het resultaat hiervan weergeven in cel A4

Dan selecteer je cel A4 (zie bovenstaande afbeelding) en typ je het is-teken (=), hierdoor weet Excel dat er een formule volgt.

Daarna klik je een voor een op cel A1, A2 en A3, zodat je de formule =A1+A2+A3 krijgt:

Klik vervolgens op enter om de formule in te voeren.

Het voordeel van deze manier van optellen is dat wanneer je de waardes veranderd, bijvoorbeeld cel A2 verander je in 6 in plaats van 4, het antwoord direct wordt aangepast.

Het is ook mogelijk om in cel A4 direct =3+4+5 te typen, echter gaat mijn persoonlijke voorkeur uit naar de eerste methode.

Wanneer je wat meer ervaring hebt met Excel kan je ook gebruik gaan maken van functies.

Functies kan je zien als vooraf gedefinieerde formules door Excel. Iedere functie heeft zijn eigen naam en doet een bepaalde opdracht aan de hand van door jou ingevoerde input. Deze input wordt in Excel ”Argumenten” genoemd.

Excel heeft erg veel functies. Sommige zijn eenvoudig en andere zijn weer erg complex.

Er is ook een functie om een celbereik op te tellen in Excel. Dit is de functie SOM.

Deze functie is gelukkig eenvoudig, waardoor deze ook geschikt is voor beginners.

De schrijfwijze van de functie SOM is als volgt: =SOM(getal1;getal2;…)

”getal1, getal2” zijn in het geval van de functie SOM de argumenten. Je kan hier zowel getallen, celverwijzingen of een celbereik invoeren.

In dit voorbeeld vul ik het celbereik A1:A3 in. Dit levert het zelfde resultaat op als =A1+A2+A3

Het werken met functies heeft 2 grote voordelen. In dit voorbeeld telde we maar 3 cellen bij elkaar op.

Maar stel dat je de inhoud van de onderstaande 50 cellen bij elkaar op wil tellen?

Het kost enorm veel tijd om A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7+A8+A9+A10+B1+B2 .. etc in te voeren. En de kans op een foutje neemt natuurlijk ook toe.

Het is dan veel eenvoudiger en sneller om de functie SOM te gebruiken en Excel een celbereik (in dit geval A1+E10) bij elkaar op te laten tellen.

Leer meer over dit onderwerp: formules en functies in Excel

Vermenigvuldigen in Excel

In dit voorbeeld willen we cel A1 vermenigvuldigen met A2. Het antwoord van deze som moet komen te staan in cel A3.

Typ het is-teken (=) in cel A3 en klik vervolgens eerst op cel A1 en daarna op cel A2, zodat je de formule =A1*A2 krijgt:

Gemiddelde berekenen in Excel

Eerder in deze les heb je geleerd dat er veel functies zijn Excel met allemaal een specifieke ’taak’. Voor het berekenen van het gemiddelde is er ook een functie.

De schrijfwijze van deze formule is als volgt:

=GEMIDDELDE(getal 1;getal 2; getal 3) (tot maximaal 255 getallen)

of je verwijst door naar de cellen waarvan je het gemiddelde wilt berekenen:

=GEMIDDELDE(A1:A3) (in dit voorbeeld wordt het gemiddelde van de cellen A1 tot en met A3 berekend).

Let er goed op dat je bij de eerste formule tussen de getallen een puntkomma (;) typt en bij de tweede formule tussen de cellen een dubbele punt (:)

Dit komt omdat in de eerste formule ieder getal een apart argument is en je met een ; aangeeft dat er een volgende argument volgt. In de tweede formule is het enige argument een celbereik (A1:A3) en je bij het schrijven van een celbereik een : gebruikt

Je kan uiteraard ook =GEMIDDELDE(A1;A2;A3) gebruiken waarbij je dus bij ieder argument naar een individuele cel verwijst. Al raad ik het werken met celbereiken zoveel mogelijk aan, zoals je kon zien bij het optellen van veel cellen.

Leer meer over dit onderwerp: werken met celverwijzingen in formules

BTW berekenen in Excel

Vooraf is het erg belangrijk om te weten dat de prijs exclusief BTW 100% is.

Je krijgt dan dus het volgende:

Prijs exclusief BTW = 100%
BTW = 21%
Prijs inclusief BTW = 121%

Tenzij je een berekening wilt maken met een BTW percentage van 6%, dan is de prijs inclusief BTW vanzelfsprekend 106%.

Stel je wilt van een computer berekenen hoe hoog de BTW is en hoeveel de prijs inclusief BTW in totaal is.

Je krijgt dan bijvoorbeeld zoiets:

Vermenigvuldig vervolgens de prijs exclusief BTW met het BTW percentage. In dit voorbeeld vul je dan in cel D2 de volgende formule: =B2*C2

Vervolgens tel je de prijs exclusief BTW op met het BTW-bedrag om te prijs inclusief BTW te berekenen.

In dit voorbeeld vul je dus in cel E2 de formule: =B2+D2

Het kan echter ook voorkomen dat je wel de prijs inclusief BTW weet, maar dat je graag de prijs exclusief BTW wilt berekenen.

Kortom, dan is dit je beginsituatie:

Dan vul je bij BTW-bedrag (cel D2) de volgende formule: =(E2/121)*21

Vergeet hier niet de haakjes te gebruiken.

Om de prijs exclusief BTW te berekenen trek je het BTW bedrag van de prijs inclusief BTW af.

In dit voorbeeld vul je dan dus in cel B2 de formule: =E2-D2

Afronden in Excel

Je kan getallen afronden in Excel met behulp van de functie AFRONDEN.

De schrijfwijze van deze formule is als volgt:

=AFRONDEN(getal; aantal decimalen)

Stel je wilt het getal 10,42904 afronden op 2 decimalen. Dan gebruik je de volgende formule:

=AFRONDEN(10,42904;2)

Of een celverwijzing zoals in onderstaand voorbeeld: