Functie huidige waarde (HW) in Excel

Gepubliceerd op

Omschrijving functie

De functie HW is een van de financiële functies die Excel heeft. Met deze functie bereken je de huidige waarde van bijvoorbeeld een lening.

Om deze functie te gebruiken moet je al weten wat het rente percentage is en in hoeveel termijnen je de lening moet aflossen.

Je kunt deze functie dus goed gebruiken om er achter te komen hoeveel geld je (maximaal) kunt lenen.

Schrijfwijze formule

HW(rente;aantal-termijnen;bet;tw;type_getal)

Deze formule heeft 5 argumenten:

  • Rente: dit is het rentepercentage per termijn voor de lening. Gebruik bijvoorbeeld 5%/12 voor maandelijkse betalingen met een rentepercentage van 5%.
  • Aantal-termijnen: dit is het totale aantal betalingstermijnen van een lening. Als je bijvoorbeeld een lening hebt van 15 jaar die maandelijks afgelost moet worden is het aantal-termijnen 15*12
  • Bet: dit is de betaling die iedere termijn wordt verricht. Dit bedrag kan gedurende de looptijd van de lening niet worden gewijzigd.
  • tw (optioneel): dit is de toekomstige waarde als de laatste betaling is gedaan. Als dit wordt weggelaten, wordt uitgegaan van 0.
  • type_getal (optioneel): hier kun je een 1 of 0 invullen. 1 = betaling aan het begin van de periode, 0 of weggelaten = betaling aan het einde van de periode.

Voorbeeld

Iemand wil graag een auto kopen maar heeft hier een lening voor nodig.

Hij weet hoeveel geld hij maandelijks kan missen voor de aflossing van de lening: namelijk € 250.

Hij wil de lening graag in 5 jaar aflossen. Dus in 60 maanden.

De bank rekent in dit voorbeeld 3,5% rente.

De auto is in dit voorbeeld na de laatste betaling nog € 10.000 waard.

Dit resulteert in de volgende formule:

=HW(0,035/12;60;250;10000;1)

Deze formule geeft aan dat de huidige waarde €22.179 zal zijn. De persoon in dit voorbeeld weet dus dat hij ongeveer een auto van € 22.000 kan halen.

Als je deze formule maakt met behulp van de formulebouwer ziet dat er als volgt uit:

Functie huidige waarde (HW) in Excel

Hoi, ik ben Gerard

In 2013 ben ik deze blog over Excel begonnen. Het doel van Handleiding Excel is om jou te helpen beter te worden in Excel.

Excel templates

Bespaar tijd met vooraf ontworpen Excel templates

Urenregistratie

Kasboek

Bekijk templates

Plaats een reactie