Functie MEDIAAN

De functie MEDIAAN berekent de middelste waarde in een bepaalde reeks.

Schrijfwijze formule

=MEDIAAN(getal1;getal2;…)

Argumenten

getal1In dit argument geef je aan van welke reeks je de mediaan wilt berekenen. Dit kan een getal of een celverwijzing zijn (in dat geval heb je meerdere argumenten nodig aangezien je niet de mediaan kan berekenen van 1 getal. Als je gebruik maakt van een celbereik of een matrix kan 1 argument voldoende zijn.

Voorbeeld

In dit voorbeeld is er sprake van een oneven aantal waarden. De middelste waarde uit deze reeks is 3.

De volgorde in je reeks is hierbij niet van belang. In bovenstaand voorbeeld is de mediaan 50 omdat 10 en 30 kleiner zijn en 60 en 150 groter.

Het kan natuurlijk ook voorkomen dat je een even reeks met waarden hebt.

In dat geval berekent Excel het gemiddelde van de twee middelste waarden.

In dit voorbeeld zijn de middelste waarden 30 en 50.

Het gemiddelde daarvan is 40 en wordt dus als resultaat getoond in cel D1.

Wil je meer leren over het werken met formules en functies?

Ik heb een online cursus gemaakt waarin je stap-voor-stap leert hoe formules werken. In deze cursus leer je onder andere 75 veel gebruikte functies. In sommige scenario’s kun je een berekening niet doen met een enkele functie, daarom leer je ook hoe je verschillende functies kunt combineren.