Functie NU in Excel

| Gerard

Deze functie is handig als je de huidige datum en tijd wilt weergeven in een werkblad of als je bijvoorbeeld wilt berekenen hoeveel tijd er tussen vandaag en een opgegeven datum zit.

Schrijfwijze

=NU()

De functie heeft geen verdere argumenten.

Resultaat

Geeft als resultaat het seriële getal van de huidige datum en tijd. Als de cel opmaak Standaard was voordat de functie is ingevoerd, wordt de cel opmaak weergegeven zoals die is opgegeven bij de landinstellingen in het Configuratiescherm (zie hieronder).

Functie NU in Excel

Je kunt de datum- en tijdnotatie voor de cel wijzigen met de opdrachten in de groep Getal op het tabblad Start op het lint.

Functie NU in Excel

Functie NU in Excel

LET OP: Als de functie NU de celwaarde niet heeft bijgewerkt wanneer je dat wel had verwacht, dan moet je de instellingen wijzigen die bepalen wanneer het werkblad of de werkmap opnieuw wordt berekend. Ga hiervoor naar de instellingen van Excel (Bestand – Opties – Formules).

Voorbeeld

In dit voorbeeld wil ik weten hoeveel dagen er zit tussen 2 data. In cel B1 heb ik de formule =Nu() gezet. In B2 staat een datum van een gebeurtenis waarvan ik wil weten hoeveel dagen het geleden is dat deze heeft plaats gevonden. In cel B3 staat de formule “=+B1-B2” ,e opmaak van cel B3 heb ik eerst op “standaard gezet” anders krijg je ook in deze cel een datum te zien in plaats van het aantal dagen. Het resultaat zie je hieronder.

Functie NU in Excel

In bovenstaand voorbeeld hen ik het verschil tussen 2 momenten in dagen weergegeven. Als ik het in jaren wil weten dan moet de opmaak in cel B3 aanpassen.

Ga hiervoor in cel B3 staan en kies voor cel eigenschappen. Ga vervolgens naar aangepast en zet in het vakje “Type:” de waarde “jj” en druk op “OK”. Zie onderstaand voorbeeld.

Functie NU in Excel

In plaats van dagen zie je nu het aantal volle jaren als verschil.

Functie NU in Excel

Wil je beter worden in Excel? Bekijk mijn aanbod in Excel cursussen om je vaardigheden verder te ontwikkelen.

Plaats een reactie