Bedrag verhogen met percentage in Excel

| Gerard

Er zijn meerdere manieren in Excel om een getal of bedrag met een bepaald percentage te verhogen.

Als je bijvoorbeeld het bedrag €100 wilt verhogen met 21% kan je er voor kiezen om het bedrag te vermenigvuldigen met 1,21

Je kan er ook voor kiezen om de getalnotatie te veranderen in percentages en het dan met elkaar vermenigvuldigen:

Je kan ook rechtstreeks een formule in een cel typen.

De formule wordt dan als volgt:

=getal*(1+het percentage)

De formule =300*1,06 werkt ook.

Vermenigvuldigen met speciaal plakken

Een andere optie is om gebruik te maken van speciaal plakken.

In de eerste 2 voorbeelden is steeds een som gemaakt door cel A2 met B2 te vermenigvuldigen. 

Het kan ook voorkomen dat je een reeks bedragen hebt die je met een bepaald percentage wilt verhogen.

Je wilt bijvoorbeeld onderstaande bedragen verhogen met 6%.

In cel C1 heb ik het percentage gezet waarmee het bedrag moet worden verhoogd.

  • Selecteer cel C1 en kopieer je de inhoud met de toetscombinatie CTRL + C
  • Selecteer vervolgens de bedragen

  • Klik in het lint in het tabblad Start in de groep Klembord op Plakken.
  • Klik vervolgens op Plakken speciaal…

  • Klik op Vermenigvuldigen:

Je hebt nu alle bedragen in een keer met 6% verhoogd.

Je hoeft nu alleen nog de getalnotatie weer als bedrag weer te geven. Dit doe je in het lint in het tabblad Start in de groep Getal:

Eventueel kan je de inhoud van cel C1 weer verwijderen. Omdat er niet gebruik is gemaakt van een formule zal de inhoud van kolom A het verhoogde bedrag blijven weergeven. 

Wil je beter worden in Excel? Bekijk mijn aanbod in Excel cursussen om je vaardigheden verder te ontwikkelen.

Plaats een reactie