Getallen afronden naar beneden in Excel

| Gerard

In het vorige artikel heb je kunnen lezen hoe je getallen kunt afronden naar boven. In dit artikel gaan we het tegenovergestelde doen: getallen afronden naar beneden.

Dit doen we met de formule:

=AFRONDEN.NAAR.BENEDEN(getal; aantal-decimalen)

Je wilt bijvoorbeeld het getal 29,4953 afronden naar beneden met 2 getallen achter de komma.

De formule wordt dan:

=AFRONDEN.NAAR.BENEDEN(29,4953;2)

Getallen afronden naar beneden in Excel

Als je helemaal geen getallen achter de komma wilt, gebruik je de formule

=AFRONDEN.NAAR.BENEDEN(getal;0)

Je kunt de formule ook zo schrijven dat je verwijst naar een cel.

Bijvoorbeeld in cel A1 staat het getal 2489,8923. Je wilt dat dit getal in Cel B1 naar beneden wordt afgerond met 1 getal achter de komma.

Je vult dan in cel B1 de formule: =AFRONDEN.NAAR.BENEDEN(A1;1)

Het is ook mogelijk om voor de komma af te ronden naar beneden.

=AFRONDEN.NAAR.BENEDEN(29,4953;-1) maakt bijvoorbeeld 20:

Getallen afronden naar beneden Excel

Ontwikkel je Excel vaardigheden met onze online Excel cursussen en haal meer uit Excel!

Plaats een reactie